За Нас

 

Частна детска ясла "Криси" отвори врати през 2008 г. в жк Люлин.

Горди сме, че при нас децата са здрави, щастливи и усмихнати.

Детска ясла "Криси" подпомага вашите деца в адаптирането им към заобикалящата ги среда, разширява кръгозора им и изгражда ценностната им система.

Въпреки малката възраст (1до 4 г.) децата постепенно и внимателно се провокират към възприемане на умения и навици с помощта на интересни и увлекателни занятия. Групите са от 8-10 деца – съобразени с възрастта. Детска ясла "Криси" учи децата ви на самостоятелност и същевременно им дава знания, социални умения, култура и стил на живот!

 

През Новата учебна 2013-14 година в програмата е включено изучаване на английски език по програма: Maqic English за деца от 2 до 4год. възраст!   

                                                                                        

Материална база

Помещаваме се в самостоятелна нова сграда с обезопасен двор, изрисуван с любими анимационни герои. Детската ясла Криси е създадена по съвременен проект, съобразена с нормативните изискванияна на СРИОКОЗ за организиране и провеждане на възпитателно-образователния процес. Частна детска ...още

За екипа

Eкип от педагози и специалисти създава неповторима атмосфера за развитието и цялостното изграждане на детската личност. Родителите са част от нашия екип. Дафинка Кънева (управител, детска мед.сестра - бакалавър) Лилия Тодорова (детска мед.сестра - бакалавър) Снежанка Стоянова (педагог – ...още

За родителите

Ежедневният контакт между родителите и възпитателите спомага за  психическото и физическото развитие на детето и поддържа взаимното доверие и спокойствие. Осигурено е ежедневно медицинско наблюдение, при необходимост ползваме услугите на детски психолог и логопед (срещу заплащане ...още