При отсъствие на дете от яслата:

1. За повече от 10 дни родителите му представят бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен.

2. При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.

3. При отсъствие за повече от два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).


Нова система за почистване:

Вече почистваме с новата система за почистване Kobold VK200 на Vorwerk. Филтърната торбичка Kobold Premium FP200, подобрява качеството на въздуха, което е изключително полезно. Тя задържа 99.9% от фините прахови частици, които причиняват алергии. С тази система не само почистваме, но и филтрираме въздуха.

Нови учебни помагала:Закупихме нови учебни помагала по програмната система "Приятели" на издателство "Анубис".
новини