За нас


Частна детска ясла "Гълъбче"

работи целогодишно за най-малките в жк. Люлин. Помещаваме се в самостоятелна и просторна нова сграда с обща площ от 230 кв.м. и обезопасен и красиво изрисуван двор.

Яслата е създадена по съвременен проект, съобразен с нормативните изисквания на СРИОКОЗ по наредба 26 на МЗ. Maтериалната база отговаря на всички изисквания за здравословно и безопасно отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Имаме две групи. За всяка учебна година в тях приемаме два набора, по-големия от които получава 1т. за прием в общинска детска градина според №5 от общите критерии в чл.18 от НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. (Точката се получава в годината, в която детето навършва 3г.)

Почистваме с новата система за почистване Kobold VK200 на Vorwerk. Филтърната торбичка Kobold Premium FP200, подобрява качеството на въздуха, което е изключително полезно. Тя задържа 99.9% от фините прахови частици, които причиняват алергии. С тази система не само почистваме, но и филтрираме въздуха.

Ежедневният контакт между родителите и възпитателите поддържа взаимно доверие и спокойствие и дава възможност за обмяна на информация относно развитието и поведението на детето. Всичко това спомага за хармоничното психическо и физическо израстване на малкия човек.

Педагогическите ситуации се провеждат с помощта на учебните помагала от програмната системи "Аз съм в детската ясла" на издателство "Изкуства", "Приятели" на издателство "Анубис" и "Чуден свят" на издателство "Просвета".

Работим в малки групи, които позволяват индивидуални занимания с всяко дете, съобразени с неговата възраст, желания и потребности.

За улеснение на родителите има възможност да се оставят детските колички при нас през деня.

Плавният преход от семейството към новата среда е от изключителна важност. В нашата детска ясла това е основен приоритет!
За нас