В

детска ясла "Гълъбче"

имаме разработена система "Адаптация", за да може детето да идва с усмивка и желание.

Ние целим детето да попадне в щадяща и емоционално стабилна среда, свързана с нежност и разбиране, както и много положителни преживявания и усещания. Ето защо предлагаме два вида период на адаптация, за да може детето да свикне с обстановката, другите деца и персонала, а именно - престой на детето по 2 часа дневно или до обяд с хранене.

Желателно е родителите да се запознаят един месец предварително с режима в яслата, за да прилагат същия и вкъщи!

Попълва се специална анкетна карта с най-важната информация за детето.


Адаптация


адаптация