При отсъствие на дете от яслата:


1. При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.

2. При отсъствие за повече от два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Видеонаблюдение:


Разполагаме с видеонаблюдение в общите части на сградата и двора. При наличие на предпоставка застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение на обществения ред и други, право на достъп до данните ще имат директора на заведението, упълномощено от него лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези записи, в частта която се отнася до тях.
Бактерицидни лампи:
За дезинфекция на въздуха използваме бактерицидни UVC лампи с ОЗОН. Те унищожават 99% от вирусите, бактериите и плесените. Работят с вграден таймер в отсъствието на деца и възрастни. Ултравиолетовата светлина на късата вълна нарушава сдвояването на базата на ДНК, причинявайки образуване на пиримидинови димери и води до инактивиране на бактерии, вируси и протозои.


news