ЧАС ДЕЙНОСТИ
08:00 - 09:30 Прием на децата
Утринна гимнастика
Сутрешна закуска по желание
Свободни игри
09:30 - 10:00 Музикално-подвижни и игрови ситуации
10:00 - 10:30 Плодова закуска
Тоалет
10:30 - 10:45 Обучаващи практически ситуации (групови и индивидуални)
10:45 - 12:00 Свободни игри/Игри на открито
Подготовка за обяд
12:00 - 12:30 Обяд
12:30 - 13:00 Поставяне на гърнета
13:00 - 13:30 Тоалет и подготовка за сън
13:30 - 15:30 Следобеден сън
15:30 - 16:00 Тоалет
16:00 - 16:30 Следобедна закуска
16:30 - 17:15 Музикално-подвижни, игрови и практически ситуации (групови и индивидуални)
Игри на открито
17:15 - 18:30 Игри на открито
Издаване на децата
С много любов и търпение учим децата да се хранят самостоятелно.

За правилното и здравословно хранене на децата ежедневно се осигуряват разнообразни плодове.

Храненията в ценовите пакети не включват сутрешната закуска, тъй като тя е по-желание за рано идващите деца и се заплаща допълнително.

Дневен режим и хранене


дневен режим и хранене